Voor het realiseren van een nieuwe zelfstandige woning (bijvoorbeeld door het omzetten van bergingen naar woonruimte of het bouwkundig splitsen van een reeds bestaande woning) is in alle gevallen een omgevingsvergunning vereist. De gemeente toetst bij deze vergunning of het plan voldoet aan een aantal voorwaarden uit het Bouwbesluit 2012. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een adequate draagconstructie, voldoende daglicht en verse lucht.