splitsingsvergunning

Indien u van plan bent om uw pand in meerdere zelfstandige woningen te splitsen heeft u hiervoor een vergunning nodig. Als u de losse woningen alleen wenst te verhuren is een bouwkundige splitsing voldoende. Op het moment dat u het pand kadastraal wenst te splitsen in losse appartementsrechten zodat deze ook los overdraagbaar worden heeft u zowel een omgevingsvergunning nodig voor het bouwkundig splitsen van de woning als een splitsingsvergunning.