Indien u als gevolg van een interne wijziging nieuwe zelfstandige of onzelfstandige woonruimte wilt realiseren heeft u naast een omgevingsvergunning ook een vergunning vanuit de huisvestingsverordening nodig. Deze vergunning toetst of de nieuw gecreëerde woonruimte niet kleiner is dan wenselijk vanuit de optiek van de gemeente Amsterdam. In de stadsdelen Centrum, Oost en Zuidoost worden geen vergunningen verleend voor nieuwe woonruimten die kleiner zijn dan 40m2. Voor de overige stadsdelen geldt dat nieuwe zelfstandige woonruimten niet kleiner mogen zijn dan 18m2 en nieuwe onzelfstandige woonruimten niet kleiner dan 12m2.