Bij veel gebouwen in Amsterdam zijn bij de oorspronkelijke bouwplannen op de onderste of bovenste bouwlaag bergingen gerealiseerd. Voor sommige eigenaren kan het echter wenselijk zijn om deze bergingen bij de woning te betrekken of een hele bouwlaag met bergingen om te zetten naar een nieuwe zelfstandige woning. In veel gevallen bieden bestemmingsplannen hiervoor de ruimte in Amsterdam.