Vanaf 1 januari 2017 geldt er een vergunningsplicht voor verhuurders/eigenaren van woningen waarin meer dan 2 volwassenen wonen in Amsterdam. Dit betekent dat alle eigenaren van woningen waarin meer dan 2 volwassenen wonen op termijn over een omzettingsvergunning moeten beschikken. De gemeente toetst bij de aanvraag of er wordt voldaan aan voorwaarden voor de indeling (er moet bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ruimte aanwezig zijn). Ook toetst de gemeente of de geluidsisolatie voldoende is.