Kadastraal splitsen

Binnen het splitsingsgebied van de gemeente Amsterdam is voor het kadastraal splitsen van een pand (door de notaris) in de meeste gevallen een splitsingsvergunning vereist. Deze vergunning toetst of de bouwtechnische staat van het pand voldoende is. Denk bijvoorbeeld...

Bouwkundig splitsen

Voor het bouwkundig splitsen van een woning in Amsterdam is een omgevingsvergunning noodzakelijk. De gemeente toetst bij deze vergunning of het plan voldoet aan een aantal voorwaarden uit het Bouwbesluit 2012. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een adequate...